ข่าวสาร

ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยองเป็นตัวแทนจากประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน AAM Cup Asia Technical Competition ที่มาจากการแข่งขันในระดับภูมิภาค โดยในรอบมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รวม 8 มหาวิทยาลัย ตัวแทนจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 3 มหาวิทยาลัย จากประเทศญี่ปุ่น 1 มหาวิทยาลัย และจากประเทศไทย 1 มหาวิทยาลัย (KMUTNB Rayong Campus) รวม 13 มหาวิทยาลัย สมาชิกในทีมดังนี้ 1. อ.จารุวัลย์ ไชยานุพงศ์ (อาจารย์) 2. นายพิสิฐ กั้วกำจัด (นักศึกษา) 3. นายวทันย์ นาคเกิด (นักศึกษา) ชื่อผลงาน The CVT integrated rear axle. รางวัลที่ได้รับ The best idea award. กิจกรรมอื่น ๆ เข้าเยี่ยมชม AAM Asia Headquarters & […]
Read more