เข้าร่วมแข่งขัน AAM Cup Asia Technical Competition

ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยองเป็นตัวแทนจากประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน AAM Cup Asia Technical Competition ที่มาจากการแข่งขันในระดับภูมิภาค โดยในรอบมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รวม 8 มหาวิทยาลัย ตัวแทนจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 3 มหาวิทยาลัย จากประเทศญี่ปุ่น 1 มหาวิทยาลัย และจากประเทศไทย 1 มหาวิทยาลัย (KMUTNB Rayong Campus) รวม 13 มหาวิทยาลัย

สมาชิกในทีมดังนี้
1. อ.จารุวัลย์ ไชยานุพงศ์ (อาจารย์)
2. นายพิสิฐ กั้วกำจัด (นักศึกษา)
3. นายวทันย์ นาคเกิด (นักศึกษา)

ชื่อผลงาน The CVT integrated rear axle.

รางวัลที่ได้รับ The best idea award.

กิจกรรมอื่น ๆ เข้าเยี่ยมชม AAM Asia Headquarters & Engineering Center และเข้าศึกษาดูงาน ณ AAM Changshu Manufacture Facility.

สิ่งที่ได้รับ จากการเข้าร่วมการแข่งขันและศึกษาดูงานในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาและอาจารย์ได้รับประสปการณ์ในการแข่งขันในเวทีสากล รวมถึงได้ขยายโอกาสในการสร้างสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนหรือการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในอนาคต

สถานที่จัดงาน Shanghai Marriott Parkview เซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ชื่อผู้สนับสนุน American Axle & Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

Previous

Next