ติดต่อเรา

ADDRESS

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มจพ. วิทยาเขตระยอง
เลขที่ 19 หมู่ 11 ต.หนองละลอก
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

WORKING HOURS

Week Days: 08:00-16:00
Saturday: Closed
Sunday: Closed

PHONE

(+66) 038-627-000 - 3

EMAIL

info@eat.kmutnb.ac.th