บุคลากร

Jirasak Siripokarattana
E-mail : jirasak.s@eat.kmutnb.ac.th
Locate : EAT 40D

 

 

ตำแหน่ง
รักษาการประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
(Acting of Department of Mechanical and Automotive Engineering Technology)

Chitakorn Khanoknaiyakarn
E-mail : chitakorn.k@eat.kmutnb.ac.th
Locate : EAT 40E
Jaruwan Tangtonsakulwong
E-mail : jaruwan.t@eat.kmutnb.ac.th
Locate : EAT 40A
Narongsak Arkamanont
E-mail: narongsak.a@eat.kmutnb.ac.th
Locate: EAT 40C
Nattapol Phongrasri
E-mail : nattapol.p@eat.kmutnb.ac.th
Locate : EAT 40C
Niphon Chinchusak
E-mail : niphon.c@eat.kmutnb.ac.th
Locate : EAT 40C
Pomprap Sriumpunpuk
E-mail : pomprab.s@eat.kmutnb.ac.th
Locate : EAT 40D
Thanawat Pongam
E-mail : thanawat.p@eat.kmutnb.ac.th
Locate : EAT 40D
Dr.Chalermchai Chaitongrat
E-mail : chalermchai.c@eat.kmutnb.ac.th
Locate : EAT 40E
Dr.Chanyut Khajorntraidet
E-mail : chanyut.k@eat.kmutnb.ac.th
Locate : EAT 40E
Pubet Meenaroch
E-mail : pubet.m@eat.kmutnb.ac.th
Locate : EAT 40D