ชุดทดลองเรย์โนลด์

ชุดทดลองเรย์โนลด์

รายละเอียดทั่วไป

                 พฤติกรรมการไหลของการไหลแบบราบเรียบและการไหลแบบปั่นป่วน การหาค่าเรย์โนลด์ และการแบ่งแยกชนิดการไหลด้วยค่าเรย์โนลด์ รวมถึงลักษณะการไหลในย่านราบเรียบและปั่นป่วน

            ดาวน์โหลดเอกสาร