ชุดทดสอบการแผ่รังสีความร้อน

ชุดทดสอบการแผ่รังสีความร้อน

รายละเอียดทั่วไป

                ใช้ในการศึกษาการแผ่รังสีความร้อนของวัตถุดำ คุณสมบัติของการเปล่งและการดูดกลืนความร้อน ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการแผ่รังสีพลังงานความร้อนที่ซึ่งสัมพันธ์กับอุณหภูมิ เคลวิน

            ดาวน์โหลดเอกสาร