ชุดปฏิบัติการทดสอบปั๊ม

ชุดปฏิบัติการทดสอบปั๊ม

รายละเอียดทั่วไป

                ชุดอุปกรณ์สำหรับศึกษาประสิทธิภาพของปั๊ม และcharacteristic curve ของปั๊มแต่ละชนิด โดยชุดอุปกรณ์ประกอบด้วยอุปกรณ์หลักสองส่วนคือ HM 365 Universal Drive and break unit ซึ่งเป็นอุปกรณ์ต้นกำลังสำหรับปั๊มชนิดต่างๆ พร้อมทั้งแสดงผลความเร็วรอบและแรงบิดที่เกิดขึ้นได้ และ HM 365.10 Water supply pump เป็นอุปกรณ์สำหรับแสดงค่าความดัน ณ จุดต่างๆที่ต้องการวัดโดยแสดงได้ทั้งความดันที่เป็นค่าบวก และค่าลบและยังสามารถวัดอุณหภูมิได้อีกด้วย

            ดาวน์โหลดเอกสาร