ชุดปฏิบัติการวัดการไหล

ชุดปฏิบัติการวัดการไหล

รายละเอียดทั่วไป

       ชุดศึกษาการไหล HM 220 AIR FLOW STUDY เป็นชุดอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยท่อ และอุปกรณ์วัดการไหลประเภทต่าง ๆ หลากหลายชนิด ท่อ venturi รวมถึงแผ่น Orifice และ Nozzle และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เพื่อศึกษาอัตราการไหล การสูญเสียในท่อ ทฤษฎีเบอร์นูลีย์ ตลอดจนการไหลในชั้นชิดผิว

            ดาวน์โหลดเอกสาร