ชุดศึกษาการทำความเย็นและการปรับอากาศ

ชุดศึกษาการทำความเย็นและการปรับอากาศ

รายละเอียดทั่วไป

          ใช้ศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ของอุปกรณ์ทำงานต่างๆในระบบทำความเย็นแบบอัดไอ และพื้นฐานกระบวนการทำงาน รวมถึงใช้ศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงความชื้นในอากาศที่สัมพันธ์ต่ออุณหภูมิในกระบวนการปรับอากาศและค่าพลังงานที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ในกระบวนการ การปรับอากาศ

                          ดาวน์โหลดเอกสาร