ชุดศึกษาการวัดความดัน undone

ชุดศึกษาการวัดความดัน undone

 

รายละเอียดทั่วไป

              Dead Weight Calibrator ใช้สำหรับเรียนรู้ถึงหลักการของการวัดความดันเพื่อสามารถเข้าใจวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันเบื้องต้น

             ดาวน์โหลดเอกสาร