ชุดศึกษาการวัดความเครียดแบบตัวต้านทานไฟฟ้า

ชุดศึกษาการวัดความเครียดแบบตัวต้านทานไฟฟ้า

 

รายละเอียดทั่วไป

        ใช้สำหรับศึกษาการวัดความเครียด โดยวัดความเครียดที่เกิดขึ้นบนคานอลูมิเนียมซึ่งได้รับโมเมนต์ดัดโดยใช้มาตรวัดความเครียดแบบตัวต้านทานไฟฟ้า

             ดาวน์โหลดเอกสาร