ชุดศึกษาการวัดอุณหภูมิ undone

ชุดศึกษาการวัดอุณหภูมิ undone


รายละเอียดทั่วไป

              ใช้ในการศึกษาการวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบต่าง ๆ  เช่น Thermocouple และ RTD รวมถึงเทอร์โมมิเตอร์  ซึ่งโดยรวมประกอบด้วยส่วนประกอบดังนี้

1.         หม้อแปลงไฟฟ้า สามารถปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าได้

2.         หม้อต้มเป็นภาชนะใส่น้ำเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ ซึ่งจะมีมอเตอร์ปั่นใบพัดให้กวนน้ำ และมีช่องสำหรับติดตั้งเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

3.         Heater เป็นอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนกับหม้อต้มสามารถเพิ่มหรือลดอุณหภูมิได้

             ดาวน์โหลดเอกสาร