เครื่องทดสอบความคืบ

เครื่องทดสอบความคืบ

รายละเอียดทั่วไป

ชุดอุปกรณ์ศึกษาความคืบในเนื้อโลหะที่อุณหภูมิห้อง อาศัยการให้แรงดึงกับแผ่นตะกั่วในอุณหภูมิห้อง

             ดาวน์โหลดเอกสาร