เครื่องทดสอบความล้า

เครื่องทดสอบความล้า

รายละเอียดทั่วไป

สำหรับใช้ในการทดสอบความล้าแบบดัด   ซึ่งมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

1.       ชุดควบคุม สวิตช์หลัก/สวิตช์ฉุกเฉิน/สวิตช์เปิดปิด

2.       มอเตอร์

3.       เพลาส่งกำลัง

4.       ชิ้นทดสอบ

5.       ช่องสอดชิ้นงาน มีลูกปืนรองรับ

6.       มือหมุนปรับขนาดแรงกระทำ

7.       ฝาครอบชิ้นงาน

             ดาวน์โหลดเอกสาร