เครื่องทดสอบสมดุลเพลา

เครื่องทดสอบสมดุลเพลา  

                                              

รายละเอียดทั่วไป

         ใช้สำหรับการทดลองที่เกี่ยวข้องกับสมดุลเพลา หรือมวลที่มีการหมุน ทั้งแบบสถิตย์และพลวัตร (Static and Dynamic Balancing) ซึ่งแสดงการทำสมดุลเพลาในแนวระนาบ โดยใช้ก้อนมวลที่สามารถประกอบเข้าหรือถอดออกได้

             ดาวน์โหลดเอกสาร