เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้น undone

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้น undone

รายละเอียดทั่วไป

              ใช้ในการศึกษาการแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้น (อังกฤษ: Concentric tube or Double pipe) มีลักษณะเป็นท่อซ้อนกัน ของไหลเคลื่อนที่อยู่บริเวณที่ว่างระหว่างท่อ เพื่อเปลี่ยนความร้อน โดยไม่มีการสัมผัสกันโดยตรงการไหลของของไหลในท่อ อาจไหลแบบสวนทางกัน หรือไหลทางเดียวกัน

                          ดาวน์โหลดเอกสาร