UNIVERSAL TESTING MACHINE

Universal testing machine

                                              

รายละเอียดทั่วไป

         Universal testing machine เป็นเครื่องทดสอบแรงประเภท static load test ให้แรงทดสอบคงที่กระทำต่อชิ้นทดสอบ ใช้ทดสอบความต้านทานต่อแรงกระทำของวัสดุ ทั้งแรงดึง แรงอัด แรงดัดขวาง และแรงเฉือน

          เครื่อง Universal testing machine มีส่วนประกอบสำคัญ 4 ส่วน คือ ตัวเครื่อง (Frame) ส่วนวัดแรง (Load cell) อุปกรณ์จับชิ้นงาน และคอมพิวเตอร์ควบคุมการทดสอบ

    ดาวน์โหลดเอกสาร